EXERCISES

Ćwiczenia

Ułóż litery we właściwej kolejności tak, aby powstały wyrazy związane z Bożym Narodzeniem. Następnie litery na czerwonych polach ułóż we właściwej kolejności, aby uzyskać końcowe hasło.
(Unscramble the words connected with Christmas. Then take the letters that appear in __ and unscramble them for the final message.)


BERMECED __ __ __ __ __ __ __ __

KEYRUT __ __ __ __ __ __

NTAAS __ __ __ __ __

RREEEDNI __ __ __ __ __ __ __ __

YENIMHC __ __ __ __ __ __ __

ERET __ __ __ __

SAMRIHCST __ __ __ __ __ __ __ __ __

GINTOKSC __ __ __ __ __ __ __ __

WONS __ __ __ __

GIHELS __ __ __ __ __ __

RAST __ __ __ __

TOEMISLET __ __ __ __ __ __ __ __ __

RIHCTS __ __ __ __ __ __

GELNA __ __ __ __ __

DREHPSHE __ __ __ __ __ __ __ __

Answers: December, turkey, Santa, reindeer, chimney, tree, Christmas, stocking, snow, sleigh, star, mistletoe, Christ, angel, shepherd