EXERCISES

Ćwiczenia

Zdecyduj czy podane rzeczowniki są policzalne czy niepoliczalne.
(Decide if the following nouns are countable or uncountable.)

 1. weather
 2. plate
 3. monkey
 4. information
 5. wool
 6. mountain
 7. news
 8. vehicle
 9. fridge
 10. butterfly
 11. finger
 12. meat
 13. pen
 14. pot
 15. fruit
 16. salt
 17. money
 18. sister
 19. chewing gum
 20. workbook