Publication or redistribution of any part of exercises and documents is forbidden without authorization of the copyright owner.
Publikacja lub dystrybucja całości lub części zamieszczonych materiałów w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabroniona.


ONLINE EXERCISES

Ćwiczenia

We have 79 exercises

DOWNLOAD ZONE

Do ściągnięcia

We have 40 exercises

Vocabulary (Słownictwo)

Verbs (Czasowniki)

Articles - a, an, the, zero (Przedimki)

Nouns (Rzeczowniki)

Pronouns (Zaimki)

Miscleanous (Pozostałe ćwiczenia)

Grammar

Vocabulary

Special occasions